Abenaki Acres

 

Property Type: Family Housing

Franklin County

Bushey Street
Swanton, Vermont 05488

  • 2 Bedroom - 4 Units
  • 3 Bedroom - 6 Units
  • 4 Bedroom - 2 Units